လူတိုင္းအက်ံဳး၀င္ပညာေရးမွာ မသန္စြမ္းသူေတြ ပိုမိုပါ၀င္လာႏိုင္ေစဖို႔ ေဆြးေႏြး

0
245

လူတိုင္းအက်ံဳး၀င္ပညာေရးမွာ မသန္စြမ္းသူေတြ ပိုမိုပါ၀င္လာႏိုင္ေစဖို႔ အတြက္ မသန္စြမ္းသူေတြနဲ႔ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ဟိန္းကိုက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။