လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ေနထိုင္မႈစတိုင္လ္ေတြ တိုးတက္လာဖို႔ ေမာ္ဒယ္သင္တန္းေတြ တက္ေရာက္လာၾက

0
280


ဒီေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးနဲ႔ ေနထိုင္မႈစတိုင္လ္ေတြ တိုးတက္လာဖို႔ ေမာ္ဒယ္သင္တန္းေတြ တက္ေရာက္လာၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN လူငယ္အစီအစဥ္ရဲ႕ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအျဖစ္ တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။