လူငယ္ေတြအတြက္ရည္ညႊန္းတဲ့ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ခ်ိ

0
217

လူငယ္ေတြအတြက္ရည္ညႊန္းတဲ့ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကုိ စတင္ျဖန္႔ခ်ိလုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က အခုလို သတင္းေပးပို႔ ထားပါတယ္။