လက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ ရာသီတုတ္ေကြး H1N1 ေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သိသင့္သိထိုက္တဲ့အေၾကာင္း

0
333

လက္တစ္ေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ရာသီတုတ္ေကြး H1N1 ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ စိုးူရိမ္မႈေတြ ျမင့္တက္ေနတာေၾကာင့္ H1N1ေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သိသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို တကၠသိုလ္ဆရာ၊ဆရာမ်ားအသင္း ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ က ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဆရာဦးလိႈင္တင့္ နဲ႔အတူ ေဒါက္တာ စိမ္းမိုးစက္ တို႔ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။