လက္မႈ အတတ္ပညာနဲ႔ အသက္ေမြးတဲ့ လက္သမားဆရာ တစ္ဦးရဲ႕ အေၾကာင္း (႐ုပ္သံ မွတ္တမ္း)

0
329

လက္မႈ အတတ္ပညာနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနတဲ့ လက္သမားဆရာ တစ္ဦးရဲ႕ အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။