လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ အျမန္ဆံုး အဆံုးသက္ေရး လူငယ္ေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြအေၾကာင္း ရုပ္သံမွတ္တမ္း

0
268

ဒီသတင္းပတ္ရဲ႕ ရုပ္သံမွတ္တမ္း အစီအစဥ္မွာေတာ့  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ အျမန္ဆံုး အဆံုးသက္ႏိုင္ေရး အတြက္ လူငယ္ေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ဆံုးရရိွဖို႔ ေတာင္းဆိုသံေတြ အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ႏုိဗယ္ေဇာ္က စုစည္းၿပီး ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။