ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွာ ျမန္မာကို စာေလ့လာမႈေတြ ပိုမိုမ်ားလာ

0
284

ႏိုင္ငံတကာက ေက်ာင္းသားေတြ ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွာ ျမန္မာကို စာေလ့လာမႈေတြ ပိုမိုမ်ားလာတဲ့အေၾကာင္း MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ဆန္းဦးက တင္ဆက္ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။