ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈေတြကိုပါ တြဲဖက္သင္ၾကားေပးလာ

0
1578

ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသားေတြကို ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈေတြကိုပါ တြဲဖက္သင္ၾကားေပးလာတဲ့အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ခ်စ္ပိုက တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။