မႏၱေလးက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ပံုမွန္စာဖတ္၀ိုင္းေတြ ျပဳလုပ္

0
307

မႏၱေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္နဲ႔ ေဆးတကၠသိုလ္ေတြက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသာေတြ အပတ္စဥ္ ပံုမွန္စာဖတ္၀ိုင္းေတြ က်င္းပျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို သတင္းေထာက္ ျဖဴႏွင္းေဖြးက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။