မ်က္မျမင္နဲ႔ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြအတြက္ ဘ၀အာမခံခ်က္ရွိဖို႔ ပညာတတ္ေျမာက္ေရးက အေရးႀကီးေန

0
238

မ်က္မျမင္နဲ႔ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနဲ႔ ဘ၀အာမခံခ်က္ေတြရရွိႏို္င္ဖို႔ အတန္းပညာတက္ေျမာက္ေရးက အေရးၾကီးေနတဲ့အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ေက်ာ္မိုးက တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။