မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားေတြကို တရား၀င္လုပ္သားေတြအျဖစ္ အခြင့္ေရးရရွိဖို႔ စတင္ေဆာင္ရြက္

0
338

ျပည္ပမွာ ျမန္မာအလုပ္သမားဦးေရ ဒုတိယအမ်ားဆုံးနိုင္ငံျဖစ္သည့္ မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ တရားမ၀င္ ျမန္မာလုပ္သားေတြကို တရား၀င္လုပ္သားေတြအျဖစ္ အခြင့္အေရးရရွိႏုိင္ဖို႔ ျမန္မာသံရံုးက စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။