မေလးရွားနိုင္ငံထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမွာ ထိန္းသိမ္း ခံထားရတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသား 60 ဦးျပန္လည္ပို႔ေဆာင္

0
281

မေလးရွားနိုင္ငံ Belantik လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမွာ ထိန္းသိမ္း ခံထားရတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသား 60 ဦးကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္လို႔ မေလးရွားနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးက ေဖေဖာ္၀ါရီလ 2 ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။