မင္းကြန္းေဒသက ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနတဲ့ ခံုဖိနပ္လုပ္ငန္း (႐ုပ္/သံမွတ္တမ္း)

0
289

မင္းကြန္းေဒသက ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနတဲ့ ခံုဖိနပ္လုပ္ငန္းအေၾကာင္း ရုပ္/သံမွတ္တမ္းကို ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ MCN သတင္းေထာက္ မင္းမင္းလတ္က ရိုက္ကူးတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။