မကၠဆီကိုႏိုင္ငံမွာ ကမာၻအႀကီးက်ယ္ဆံုးအျဖစ္ ဆယ္လ္ဖီရိုက္ကူးခဲ့ၾက

0
235

မကၠဆီကိုႏိုင္ငံမွာ ဂရင္းနစ္စံခ်ိန္ ၀င္ဖို႔အတြက္ ကမာၻအႀကီးက်ယ္ဆံုးအျဖစ္ ဆယ္လ္ဖီရိုက္ကူးခဲ့ၾက တဲ့အေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာအႏုပညာသတင္း တစ္ပုဒ္မွာ အခုလိုရႈစားၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။
================================