ဘြဲ႕ရလူငယ္ေတြ ပညာေရးကို ဆက္လက္ေလ့လာဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ေပ်ာက္ဆံုး

0
265

ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘြဲ႕ရလူငယ္ေတြ ပညာေရးကို ဆက္လက္ေလ့လာဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ေပ်ာက္ဆံုးေနတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ပိုင္သက္ေက်ာ္က တင္ဆက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။