ဘူမိေဗဒအထူးျပဳ ဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၁၀)ဦး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို ေလ့လာေရး သြားေရာက္

0
2417

မႏၱေလးတကၠသိုလ္က ဘူမိေဗဒအထူးျပဳ ဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၁၀)ဦး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ကို ဇန္န၀ါရီလ (၁၁)ရက္ေန႔ကေန (၁၈)ရက္ေန႔အထိ ေလ့လာေရး သြားေရာက္ၾကဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။