ဘုန္းေတာ္ၾကီး သင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြမွာ စစ္ေဘးသင့္ ကေလးငယ္ေတြ ပိုမ်ားလာ

0
336

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ၾကီး သင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြမွာ ပညာသင္ၾကားေနရတဲ့ မိဘမဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြထဲမွာ စစ္ေဘးသင့္ ကေလးငယ္ေတြ ပိုမ်ားလာတဲ့ အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ပိုင္သက္ေက်ာ္ က တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။