ဘရာဇီးနဲ႔ ပါရာေဂြးႏိုင္ငံတို႔က ပူးေပါင္းတီထြင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေလယာဥ္ပ်ံ

0
222

လက္တင္အေမရိကရဲ႕ ပထမဆံုး လွ်ပ္စစ္ေလယာဥ္ပ်ံကို ဘရာဇီးနဲ႔ ပါရာေဂြးႏိုင္ငံတို႔က ပူးေပါင္းတီထြင္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကုိ ႏိုင္ငံတကာသတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလိုရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
===============================