ဗီဇာေၾကး အေမရိကန္ ၅၇ ေဒၚလာကို မေလးရွားအလုပ္ရွင္ဘက္မွ ေပးေဆာင္ဖို႔ MOEAF က ေတာင္းဆိုသြားဖို႔ရွိ

0
2489

မေလးရွားႏိုင္ငံကို ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ပို႔ေဆာင္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ဗီဇာေၾကး အေမရိကန္ ၅၇ ေဒၚလာကို မေလးရွားအလုပ္ရွင္ဘက္မွ ေပးေဆာင္ဖို႔ MOEAF (ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း) က ေတာင္းဆိုသြားဖို႔ရွိေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ေက်ာ္မိုးက တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။