ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ထဲက ပင္လယ္ငါးဖမ္းေရလုပ္ငန္းေတြအေၾကာင္း ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

0
298

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ထဲက ပင္လယ္ငါးဖမ္းေရလုပ္ငန္းေတြအေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။