ပုဒ္မ (၅/ည)ဖ်က္သိမ္းသလို ဒီမုိကေရစီနဲ႔မေလ်ာညီတဲ့ ဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖုိ႔ေတာင္းဆို

0
284

အေရးေပၚအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၅/ည)ဖ်က္သိမ္းသလို တစ္ျခား ဒီမုိကေရစီနဲ႔မေလ်ာညီတဲ့ ဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္း ေပးဖုိ႔ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္လို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္ခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ကိုဥာဏ္လင္းက ေတာင္းဆုိလိုက္ပါတယ္။