ပန္းပဲလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳေနသူတစ္ဦးရဲ႕အေၾကာင္း (႐ုပ္သံ)

0
310


ရန္ကုန္တိုင္း သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္ထဲက ပန္းပဲလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳေနသူတစ္ဦးရဲ႕အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ရႈ႕စားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။