ပညာေရးအစီအစဥ္ အမွတ္စဥ္ (၄)

0
2121

ျမန္မာ့အသံနဲ႔ ႐ုုပ္ျမင္သံၾကားကေန အပတ္စဥ္စီစဥ္တင္ဆက္ေပးသြားမယ့္ ပညာေရးအစီအစဥ္ကေနႀကိဳဆိုုပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ တစ္ပတ္အတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ပညာေရးဆိုင္ရာ သတင္းေတြကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 1. ျမန္မာလူငယ္အင္ဂ်င္နီယာေတြ လုပ္ငန္းခြင့္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ ပညာရပ္ေတြကို ပိုမိုေလ့လာမႈေတြ ရွိေနတဲ့သတင္း 2. ႏိုင္ငံတကာက ေက်ာင္းသားေတြ ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွာ ျမန္မာကို စာေလ့လာမႈေတြ ပိုမိုမ်ားလာတဲ့အေၾကာင္း 3. ISG ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈက ၾကီးမွဴးၿပီး ပညာေရးပြဲေတာ္တရပ္ကို က်င္းပခဲ့တဲ့သတင္း စတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပက ပညာေရးဆိုုင္ရာ သတင္းေတြနဲ႔အတူ ႏိုုင္ငံတကာ ပညာသင္ဆုု ဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔အတူ ကမၻာ့အထင္ကရ တကၠသိုုလ္ေတြနဲ႔ အဲ့ဒီတကၠသိုုလ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ေတြကိုု တင္ဆက္ေပးသြားမယ့္ ႐ုုပ္သံမွတ္တမ္းအစီအစဥ္ေတြကိုု ႐ႈ႕စားၾကအုုန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။