ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦး၀င္းျမင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕ကို လက္ခံေတြ႕ဆံု

0
305

ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးဝင္းျမင့္ဟာ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.EMr.Peter Lysholt Hansen ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕ကို ဒီကေန႔ မနက္ ၈ နာရီခြဲက ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးရွိ ဧည့္ခန္းမမွာေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလိုေတြဆံုရာမွာ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးနဲ႔ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသံ႐ုံးတို႔အၾကား ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာအရ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မယ့္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ေတြကို ညိႇႏိုင္းေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကတာပါ။

ဒါ့အျပင္ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳမယ့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒပညာရွင္ေတြအဖြဲ႕မွ ပညာရွင္အဖြဲ႕နဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြသတ္မွတ္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တရားမၽွတမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြမွာ ပိုမိုပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ဆိုင္ရာဥပေဒမူၾကမ္း အေပၚ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွ စိစစ္အႀကံျပဳရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာေရာက္မယ့္ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီးထည့္သြင္း စဥ္းစားႏိုင္ေရး စတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။