ထုိုင္းလိင္ေျပာင္း လက္ေ၀ွ႔သမား နာမည္ေက်ာ္ အားကစား႐ံုမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထိုးသတ္ခြင့္ရ (႐ုပ္/သံ)

0
228