ထုိင္းေက်ာင္းသူတစ္ဦး အသက္ခံရမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေလးဦးကို တရားစြဲဆိုထား

0
320

ထုိင္းႏုိင္ငံ ရေနာင္းျမိဳ႕မွာ ထုိင္းေက်ာင္းသူတစ္ဦး အသက္ခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေလးဦးကို တရားစြဲဆိုထားရာမွာ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ မိုးဇင္ေအာင္နဲ႔ ေက်ာ္စုိး၀င္းတို႔က သူတို႔ မသတ္ဘူးဆိုျပီး ျငင္းဆိုလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။