ထိုင္းႏိုင္ငံ Samut Prakan လူသတ္မႈတရားခံအျဖစ္စြပ္စြဲခံရသူ ျပစ္မႈက််ဴးလြန္ေၾကာင္း ၀န္ခံ

0
263

ထိုင္းႏိုင္ငံ Samut Prakan (စမု ပါကန္) ခရိုင္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လူသတ္ အေလာင္းမီးရိႈ႕ ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားခံအျဖစ္စြပ္စြဲခံရသူ ျမန္မာအမ်ိဳးသားက ျပစ္မႈက််ဴးလြန္ေၾကာင္း ၀န္ခံလိုက္ပါတယ္။