တုိင္းမွဴးအမည္ကုိ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ခဲ့မႈ ခံ၀န္ကတိျပဳ လက္မွတ္ ေရးထုိးခုိင္း

0
292

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို စည္းကမ္းမဲ့ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရပ္တန္႔ထားၿပီး တာ၀န္ရွိသူ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မွ တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ လက္မခံဘဲ တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းႏုိင္ရဲ႕ အမည္ကုိ အသံုးျပဳကာ အကာအကြယ္ယူခဲ့တဲ့ ယာဥ္ပုိင္ရွင္နဲ႔ ယာဥ္ေမာင္းကုိ ၀န္ခံကတိျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းခဲ့ပါတယ္။

15673006_660451644127945_907133555767349359_n-1

ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဘံုသာလမ္း(အလယ္)ဘေလာက္တြင္ 5F-8266 LandCruiser(Cygnus) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို စည္းကမ္းမဲ့ရပ္တန္႔ထားတာေၾကာင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ေတာင္းခံမႈကုိ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မေပးဘဲ တုိင္းမွဴး၀င္းႏုိင္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းလု႔ိ ေျပာဆုိၿပီး ယာဥ္ကုိ ေမာင္းထြက္သြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ယာဥ္ပုိင္ရွင္ကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕သုိ႔ လာေရာက္ေျဖရွင္းဖုိ႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာမွာ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က ယာဥ္ပုိင္ရွင္ရဲ႕ခင္ပြန္းျဖစ္သူနဲ႔ ယာဥ္ေမာင္း ဦးေအာင္ထြန္းတုိ႔က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးကုိ လာေရာက္ၿပီး တုိင္းမွဴး၀င္းႏုိင္ရဲ႕အမည္ကုိ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ၀န္ခံခဲ့တာပါ။ ဒီလုိ၀န္ခံခဲ့တာေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက သူ႔ရဲ႕အမည္ကုိ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒရအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ေနာက္ေနာင္ အခုလုိ မည္သည့္အႀကီးအကဲရဲ႕နာမည္ကုိမွ် အလြဲသံုးစားမျပဳေတာ့ဘူးလုိ႔ ၀န္ခံကတိလက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ထပ္မံျပဳလုပ္ရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူခရမယ္ဆုိတာ သိရွိေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၎တို႔ ၂ ဦးအေပၚ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၇၀ကို ေဖာက္ဖ်က္မႈအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅ အရလည္းေကာင္း၊ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၃(ဌ)ကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅ အရ အေရးယူသြားဖုိ႔နဲ႔ ၎တို႔ ၂ ဦး၏ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ားကိုလည္း ၆ လအထိ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ခြင့္ မရွိေစရန္ ပိတ္သိမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။