တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူေတြ လိုအပ္ေန

0
284

တိုင္းေဒသႀကီးေတြနဲ႔ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူေတြ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ႀကီး၊ခေနာင္တို ၿမိ္ဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

dawsandarmin

ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက လြယ္ကူတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ေမးဖို႔၊အစိုးရကို အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေစမယ့္ ေမးခြန္းေတြမေမးဖို႔ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြထြက္ေပၚလာတဲ့ အေပၚမွာ MCN သတင္းဌာနက သီးျခား ဆက္သြ ယ္ေမးျမန္း ရာမွာ အခုလိုေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ လုပ္ငန္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ရွိဖို႔လိုအပ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အေမးေတြနဲ႔ အဆိုေတြ ကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္စဖို႔ ရက္အနည္းမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို သြားေရာက္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ၊ ဝန္ႀကီးဌာနေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကို ခ်က္ခ်င္း မေျဖႏိုင္တာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ေမးျမန္းခ်က္ေတြကို ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အခ်က္ အလက္ေတြ တိတိက်က် ေလ့လာျပင္ဆင္ရတဲ့အတြက္ အခ်ိ္န္ေပးဖို႔လိုတယ္လို႔ ေဒၚစႏၵာမင္း ကေျပာၾကားပါတယ္။