တရုတ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦး ၁၇ ထပ္ အေဆာက္အဦးေပၚက ခုန္ခ်ဖို႔ႀကိဳးစား (႐ုပ္/သံ)

0
221

တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ဂီဇုျပည္နယ္ ဒူယန္ၿမိဳ႕က ေက်ာင္းသူတစ္ဦးဟာ စိိတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အေဆာက္အဦးေပၚက ခုန္ခ်ကာ သတ္ေသဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။