တရုတ္ဆီက ေရငုပ္သေဘၤာ ၃ စီး ၀ယ္မယ့္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈေတြကို ထိုင္းအစိုးရ ကာကြယ္ေျပာဆို

0
250

ထိုင္းအစိုးရဟာ တရုတ္ဆီက ေရငုပ္သေဘၤာ ၀ယ္ယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈေတြ အေပၚ ျပန္လည္ကာကြယ္ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္တဲ့ ေရငုပ္သေဘၤာ သံုးစီး၀ယ္ယူမႈကို သေဘာတူ ေထာက္ခံတဲ့အေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳ ပ္ပရာရစ္၀န္ဆု၀န္က ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ ေရငုပ္သေဘၤာ၀ယ္ယူမႈဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး အဲဒီ၀ယ္ယူမႈအတြက္လ က္မွတ္ေရးထိုးမယ့္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ေတြ တိက်မွန္ကန္ေရးကိုလည္း စစ္ေဆးေနတယ္လို႔ သူကဆိုပါတယ္။

စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္ေတြကို ေသခ်ာစစ္ေဆး ၿပီးတာနဲ႔ အဲဒီေရငုပ္သေဘၤာ သံုးစီး ၀ယ္ယူေရးကို လြတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ နဲ႔ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ကို ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ပရာရစ္ က ဆိုပါတယ္။

အဲဒီေရငုပ္သေဘၤာ ၀ယ္ယူေရးအစီအစဥ္ဟာ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၃၆ ဘီလီယံ ကုန္က်မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရး က႑အတြက္ ေငြသံုးသေလာက္ အက်ိဳးရွိနိုင္ ေခ်ရွိမရွိကို  ျပည္သူေတြက ေ၀ဖန္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမင့္တက္လာတဲ့ အၾကမ္းဖက္တို က္ခိုက္မႈေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ အဲဒီေရငုပ္သေဘၤာေတြကို ၀ယ္ယူဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ပရာရစ္က ခုခံေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ တကယ္လို႔ အဲဒီ ေရငုပ္သေဘၤာ သံုးစီးကို ၀ယ္ယူႏိုင္ခဲ့ရင္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႔နဲ႔ အက္ဒမန္ ပင္လယ္ထဲမွာ ေနရာခ်ထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။