တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ အခမဲ့စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူအေၾကာင္း ရုပ္သံမွတ္တမ္း

0
345

နယ္ၿမိဳ႕ကေန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို လာေရာက္ျပီး စီးပြားရွာေနတဲ့အျပင္ ပတ္၀န္းက်င္ကို အက်ိဳးရွိေစမယ့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ အခမဲ့စာၾကည့္တိုက္ကို ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူအေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ MCN သတင္းေထာက္ ဆုထြန္းေ၀က တင္ဆက္ ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။