တစ္ကမာၻလံုးမွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီငယ္ေလးေတြက ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕နည္းပညာအေျခခံအေဆာက္အဦးႀကီး Silicon Alley ကိုလာေရာက္အေျခက်

0
252

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/mcntv/videos/813833382076540/” width=”800″ height=”700″ onlyvideo=”1″]

 

တစ္ကမာၻလံုးမွာရွိတဲ့ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြ၊ လုပ္ငန္းစလုပ္ကိုင္မယ့္ ကုမၸဏီငယ္ေလးေတြက ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕နည္းပညာအေျခခံအေဆာက္အဦးႀကီး Silicon Alley ကိုလာေရာက္အေျခက်ၾကတဲ့သတင္းကို အခုလိုရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။