တကၠသိုလ္ေတြမွာ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အကူညီ လိုအပ္ (႐ုပ္/သံ)

0
222

တကၠသုိလ္ေတြမွာ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔ အစည္းေတြရဲ႕ အကူအညီ လိုအပ္ေနပါတယ္။
ဒီသတင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ေကသြယ္က ေပးပို႔ထားပါတယ္ ။