စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို ျပန္လည္ အသံုးျပဳျပီး အႏုပညာ တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးျပသ

0
266

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို ျပန္လည္အသံုးျပဳျပီး အႏုပညာတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးျပသေနတဲ့ Little Artists’ Art Club ရဲ႕ ဆရာမ Mon Halsey ရဲ႕အေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။