စစ္ေထာက္ခံပြဲမွာ တုိင္းရင္းသား ၀တ္စံုေတြ ၀တ္ဆင္ခဲ့တာ ရခုိင္လူမႈေရး အဖြဲ႕ေတြ ကန္႔ကြက္

0
246

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ တရားေသာစစ္ ေအာင္ျမင္ေစေၾကာင္း ေထာက္ခံပြဲမွာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ ဆႏၵျပမႈေတြအေပၚ ရခုိင္လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းမ်ား(ရန္ကုန္)က ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်လုိက္ပါတယ္။

15622162_1833802330168152_476343094250878628_n

ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အဲဒီဆႏၵျပပြဲအတြင္းမွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြရဲ႕၀တ္စံုေတြကုိ ၀တ္ဆင္ၿပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾက တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ၀တ္ဆင္ဆႏၵျပရာမွာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား၀တ္စံုေတြအျပင္ ရခုိင္လုိ႔ေရးသားထားတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္ေတြကိုလည္း ကုိင္ေဆာင္ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ထင္ေယာင္ထင္မွားမျဖစ္ေစဖုိ႔ ရခုိင္လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား (ရန္ကုန္)က အဲဒီဆႏၵျပပြဲကုိ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ထားသူေတြကုိ ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းမရွိသလုိ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းလည္း မရွိဘူးလုိ႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ ဒီကေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။