စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕က ျမန္မာ႐ိုးရာလက္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေငြထည္လုပ္ငန္း

0
320

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕က ျမန္မာ႐ိုးရာလက္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေငြထည္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။