စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာရပ္ေတြကုိ ပညာဒါနအျဖစ္ သင္ၾကားေပးေန

0
363

စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာလူငယ္ေတြအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာရပ္ေတြကုိ ပညာဒါနအျဖစ္ သင္ၾကားေပးေနတဲ့ အေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။