စင္ကာပူႏုိင္ငံက သူနာျပဳတကၠသိုလ္ႀကီးေတြမွာ ဒီပလိုမာသင္တန္း တက္ေရာက္ႏုိင္မယ့္ ပညာသင္ဆု ေခၚယူေန

0
252

စင္ကာပူႏုိင္ငံက သူနာျပဳတကၠသိုလ္ႀကီးေတြမွာ ဒီပလိုမာသင္တန္းကို သံုးႏွစ္အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏုိင္မယ့္ ပညာသင္ဆုေခၚယူေနတဲ့ သတင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ သန္းေဌးေအာင္က အခုလုိသတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။