စကၤာပူႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ပရဟိတအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာဂရုနာအဖြဲ႕အစည္း

0
344

စကၤာပူႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ပရဟိတအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာဂရုနာအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။