ဂ်ပန္ဘာသာ စကားသင္ၾကား လိုတဲ့ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္သူေတြကို ဆက္လက္သင္ၾကားႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပး

0
329

အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းအတြက္ ဂ်ပန္ဘာသာ စကားသင္ၾကား လိုတဲ့ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္သူေတြကို ဆက္လက္သင္ၾကားႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း အျပည့္အစံုကုိ MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ဆန္းဦးက တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။