ဂ်ပန္ဘာသာစကားကို သင္ယူသူပိုမိုမ်ားျပားလာ

0
327

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းအျပင္ ျပည္တြင္းမွာပါ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေပါမ်ားလာတဲ့အတြက္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကို သင္ယူသူပိုမိုမ်ားျပားလာတဲ့အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ဆန္းဦးက တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။