ခရီးသည္ေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့ ကားမယ္တစ္ဦးရဲ႕အေၾကာင္း ရုပ္သံမွတ္တမ္း

0
399

အေ၀းေျပး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမွာ ခရီးသည္ေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့ ကားမယ္တစ္ဦးရဲ႕အေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအျဖစ္ ရႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။