ကေလးစာေပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုဘယ္ျမန္မာ ၂၀၁၆ စာေပပြဲေတာ္ က်င္းပ

0
371

ကေလးစာေပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုဘယ္ျမန္မာ ၂၀၁၆ စာေပပြဲေတာ္ က်င္းပခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို သတင္းမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။