ကိုရီးယားႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ေတြမွာ တက္ေရာက္ရင္ အေျခခံဘာသာစကား အဓိကထား တတ္ေျမာက္ဖို႔လိုအပ္

0
306

ကိုရီးယားႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ေတြမွာ တက္ေရာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုရီးယားအေျခခံဘာသာစကားကို အဓိကထား တတ္ေျမာက္ဖို႔ လုိအပ္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ပါတ္သတ္ၿပီး MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ဆန္းဦး က တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။