ကိုရီးယားဘာသာအေျခခံစကားသင္တန္းကို ေႏြရာသီအတြက္ ပညာသင္ေၾကးေလ်ာ့ခ်

0
304

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုထားတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ကိုရီးယားဘာသာအေျခခံစကားသင္တန္းကို ေႏြရာသီအတြက္ ပညာသင္ေၾကးေလ်ာ့ခ်လာတဲ့အေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ဆန္းဦး က အခုလိုပဲ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။