ကမၻာ႔နာမည္ၾကီးတကၠသိုလ္ ၈ ခုမွာတက္ေရာက္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးေနတဲ့ AEC English Centre

0
293

ကမၻာ႔နာမည္ၾကီးတကၠသိုလ္ ၈ ခုမွာတက္ေရာက္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးေနတဲ့ AEC English Centre အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီသတင္းကိုေတာ့ MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္ဆန္းဦးက တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။