ပဲခူးရိုးမအနီးက မဟာျမရိပ္စာၾကည့္တိုက္ ေဖာင္ေဒးရွင္း

0
89

ပဲခူးရိုးမအနီးက အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ စာၾကည့္တိုက္ေတြျဖစ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ စာအုပ္ေတြကို လွဴဒါန္းေပးေနတဲ့ မဟာျမရိပ္စာၾကည့္တိုက္ ေဖာင္ေဒးရွင္းအေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6