ဖမ္းဆီးခံ ေတာင္ကိုးရီးယား ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ၆ လခန္႔ ၾကာမွာ ျပန္လြတ္

0
40

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/mcntv/videos/754275874698958/” width=”800″ height=”700″ onlyvideo=”1″]

ေျမာက္ကိုးရီးယားက ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ေတာင္ကိုးရီးယား ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ၆ လခန္႔ ၾကာမွာ ျပန္လြတ္ေပးလိုက္တဲ့သတင္း ႏုိင္ငံတကာ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အခုလုိေတြ႕ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6