အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အဲဒီမဲဟာ အရမ္းကို အေရးႀကီးတယ္

0
70


ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာက သူမ်ားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ထူးတာရွိပါတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိုတာေတာင္ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္နဲ႔ သြားမယ့္ ဒီမိုကေရစီေပါ့၊ အခုမဲက်ေတာ့လည္း ျမန္မာနည္း ျမန္မာ့ဟန္နဲ႔ သြားမယ့္ မဲေတြ ျဖစ္လာျပန္ေရာ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းနဲ႔ အညီလုပ္ရမွာပါပဲ၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒါက အရမ္းအေရးႀကီးတယ္၊ အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အဲဒီမဲဟာ အရမ္းကို အေရးႀကီးပါတယ္။

?bph6